รหัสสินค้า: 871946
NVOCC: MOC-NV06770
การขนส่งทางบก
นานาชาติไห่หยวนให้บริการรถพ่วงจากท่าเรือชายฝั่งที่สําคัญไปยังท่าเรือในประเทศในประเทศจีน เรามีมอเตอร์ไซด์ของเราเอง, ซึ่งสามารถให้คุณกับfcl, ตู้แช่แข็งที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า, รถบรรทุกจํานวนมาก, รถบรรทุกกํากับดูแลศุลกากรและทุกชนิดของชุดบริการขนส่งของ การป้องกันที่เพียงพอยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงกําหนดการจัดส่งในฤดูท่องเที่ยว