รหัสสินค้า: 871946
NVOCC: MOC-NV06770
วันที่ 20 เม.ย. 2562

กรณี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2019 เซินเจิ้น Haiyuan International Logistics Co., Ltd. สาขากวางโจวย้ายไปที่ห้อง 809 อาคาร Jiayue 38 Zhongshan Dadao เขตเทียนเหอกวางโจว ซีอีโอ Hoby Lin ผู้อํานวยการผู้จัดการ Aaron

2020-0