รหัสสินค้า: 871946
NVOCC: MOC-NV06770
นายหน้าศุลกากร
เรามีของเราเองนายหน้าศุลกากรในท่าเรือyantian, shekouพอร์ต, คลังสินค้าส่งออก, qingshuiheคลังสินค้าและอื่นๆ, ซึ่งสามารถให้บริการหน่วยงานของการนําเข้าและส่งออกพิธีการทางศุลกากร, การตรวจสอบสินค้า, การตรวจสอบพืชและพืช, ประกัน, รูปแบบที่, c/o,
นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการการตรวจสอบและประกาศต่างๆสําหรับลูกค้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของพวกเขาพิธีการทางศุลกากรได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว